Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ ที่เสริมสร้างเหงือกให้แข็งแรง

อาหารเพื่อสุขภาพ ที่เสริมสร้างเหงือกให้แข็งแรง หลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเหงือกและฟัน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมามากมาย อาการเลือดออกขณะแปรงฟัน เป็นอาการทั่วไปของปัญหาสุขภาพเหงือก เป็นสัญญาณที่อันตรายที่หากปล่อยไว้นานๆ ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงตามมาได้ ซึ่งอาการเลือดออกขณะแปรงฟัน ก็มักมีสาเหตุจากการสะสมของคราบพลัคบริเวณรอบๆ ฟันของคุณ

Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ ของคนเป็นโรคเก๊าท์ !

อาหารเพื่อสุขภาพ ของคนเป็นโรคเก๊าท์ ! อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเฉพาะโรค อาหารการกินถือว่าเป็นเรื่องของสำคัญมาก เพราะถือว่าเป็นปัจจัยหลักๆของมนุษย์ แต่การรับประทานมีทั้งประโยชน์และโทษ หากเรารับประทานในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป ทั้งนี้การรับประทานอาหารยังส่งผลโดยตรวต่อสุขภาพของเรา หากเรารับประทานอาหารที่ไม่เหมาะกับโรคที่เราเป็นอยู่ ก็อาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายได้ อย่างเช่น ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน หากรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมจองน้ำตาลมากเกินไป อาจจะทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย เพราะฉะนั้นการเลือกรับประทานอาหาร จึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก